Printed From:

Cholesterolgehaltes begrijpen

Er is goed en slecht cholesterol. Uit onderzoek blijkt dat voor een goede gezondheid het gehalte van beide soorten cholesterol optimaal moet zijn.

Kijken naar de cijfers

Om cholesterol beter te begrijpen, helpt het om meer inzicht te krijgen in wat de betekenis is van uw persoonlijke cholesterolwaarden.

Als u eveneens aan een andere aandoening lijdt, zoals een hoge bloeddruk, diabetes of overgewicht, dan heeft u een nog hoger risico om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Reden te meer om extra aandacht aan uw cholesterolwaarden te schenken.

lees meer over Familiaire Hypercholesterolemie.

Het is belangrijk om uw cholesterolgehalte te laten bepalen. Zo kunt u samen met uw arts bespreken wat goed voor u is en wanneer het van belang is uw leefstijl aan te passen. U kunt met uw arts een cholesterol streefwaarde vaststellen. Artsen kijken echter niet alleen naar uw cholesterol. Andere belangrijke factoren spelen mee in het bepalen van uw risico op hart- en vaatziekten, zoals bloeddruk, overgewicht, diabetes en roken. Zelfs uw leeftijd en of u man of vrouw bent, wordt meegenomen in het bepalen van uw risico.
Voor het maken van een goede inschatting maakt uw arts gebruik van uw cholesterolratio. Dit is de verhouding van het totale cholesterolgehalte gedeeld door het HDL cholesterolgehalte. Deze cholesterolratio is een betere voorspeller van hart- en vaatziekten dan het totale cholesterolgehalte.

LDL CHOLESTEROLGEHALTE
< 2,5 mmol/L Wenselijk1,2
2,5 - 4,0 mmol/L Licht verhoogd
4,1 - 4,9 mmol/L Verhoogd
> 4,9 mmol/L Sterk verhoogd1,2

Bij de meeste volwassenen wordt een LDL-C gehalte van 2,5 mmol/l als wenselijk beschouwd. Maar als u een andere aandoening heeft zoals een hoge bloeddruk, diabetes, of al lijdt aan een hart- of vaatziekte, dan zal er gestreefd worden naar een LDL-C van 1,8 mmol/l. 1,3 Samen met uw arts kunt u een passend plan opstellen om dit te bereiken.

HDL CHOLESTEROLGEHALTE
< 1,0 mmol/L (man) Laag 2
< 1,2 mmol/L (vrouw) Laag 2
TRIGLYCERIDEGEHALTE
< 1,7 mmol/L Normaal 1,2
1,7 - 2,2 mmol/L  Licht verhoogd
2,3 - 5,6 mmol/L Verhoogd
> 5,6 mmol/L Sterk verhoogd
TOTAAL CHOLESTEROL VOLWASSENEN
< 5,0 mmol/L Normaal1,2
5,0 - 6,4 mmol/L Licht verhoogd
6,5 - 8,0 mmol/L Verhoogd
> 8,0 mmol/L Sterk verhoogd1,2

Literatuur

    1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011;32(14):1769-1818.
    2. Walma EP, Wiersma TJ. NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemia. Huisarts Wet. 2006;49(4):202-204
    3. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement. Huisarts Wet. 2012;55(1)14-28.