Printed From:

Gevolgen van hoog LDL cholesterol

Een hoog LDL cholesterolgehalte is nauw verbonden met uw gezondheid. Als dit gehalte stijgt, dan neemt ook uw risico op hart- en vaatziekten toe.

BEGRIJP UW RISICO OP HART- EN VAATZIETEN

Het is belangrijk te begrijpen waar u tegen vecht.

Als het LDL cholesterolgehalte (LDL-C) stijgt, dan stijgt ook uw risico op hart- en vaatziekten. Dit is gerelateerd aan een proces dat atherosclerose of aderverkalking wordt genoemd- een aandoening die zich ontwikkelt wanneer LDL cholesterol samen met andere substanties in het bloed vetophopingen - ook wel plaques genoemd, - vormen in uw slagaders.

Als plaques ophopen in de slagader zorgt dit ervoor dat het bloed moeilijker doorstroomt. Dit proces kan doorgaan tot de slagader geleidelijk verstopt. Ook kan een deel van de vetophoping afbreken en een stolsel vormen dat verderop een ader blokkeert. Dit leidt in beide situaties tot ernstige gezondheidsproblemen.

Het risico om hart- en vaatziekten te ontwikkelen kan worden vergroot door de aanwezigheid van andere aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk of diabetes, naast een verhoogd LDL-C.


DEZE KUNNEN LEIDEN TOT:

Angina Pectoris
Pijn op de borst is vaak een eerste indicatie dat er iets mis is. Als er minder bloed naar het hart stroomt, dan veroorzaakt dat een knellende druk en pijn op uw borst, die angina pectoris wordt genoemd. Veelal een signaal dat aangeeft dat er een ernstig onderliggend probleem is.

Hartaanval
Als uw hart onvoldoende zuurstofrijk bloed krijgt, veroorzaakt dit een hartinfarct (hartaanval). Dit kan gebeuren als de plaque - die ophoopt als gevolg van teveel cholesterol- openbreekt en een stolsel in een van uw kransslagaders vormt en uw kransslagader afsluit. Snelle actie kan uw leven redden. Dus als u tekenen van pijn op de borst, het bovenlichaam of kortademigheid ervaart, zoek dan direct medische hulp.

Coronaire hartziekten (CHZ)
Coronaire hartziekten (aandoening van de kransslagaders) is de meest voorkomende vorm van hartziekten en de nummer 1 doodsoorzaak in Nederland. Als plaques zich ophopen in de kransslagaders –de slagaders die het hart voorzien van bloed- dan zorgt dit voor een afname en soms een blokkade van de aanvoer van zuurstofrijk bloed naar het hart. Dit kan leiden tot angina pectoris of een hartinfarct (hartaanval). Na verloop van tijd verzwakt het hart en als er geen behandeling volgt zal de pompfunctie van het hart verminderen (hartfalen).

Beroerte
Net zoals bij een hartaanval treden ook de meeste beroertes op door een gebrek aan zuurstof, maar in dit geval in de hersenen. Ook hier is het een plaque - die ophoopt door een teveel aan cholesterol – die openbreekt en een stolsel vormt. Nu wordt een slagader die zuurstofrijk bloed naar de hersenen voert geblokkeerd. Zonder zuurstof beginnen de hersencellen af te sterven en ontstaan klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn plotselinge zwakte, verlamming of problemen met spreken of zien. Directe actie is belangrijk omdat er slechts een beperkte tijd is voordat de schade onomkeerbaar wordt.
Meer weten over familiaire hypercholesterolemie? Van diagnose tot behandeling, van arts tot familie. 

Diabetes kan hand-in-hand gaan met een hoog LDL-C gehalte. Als u naast een hoog LDL-C ook diabetes hebt, dan verhoogt dit uw risico op hart- en vaatziekten.

Ook hypertensie (een hoge bloeddruk) is gerelateerd aan vroegtijdige hartziekten en beroerte. Beide hebben echter geen zichtbare of merkbare klachten en zijn daardoor vaak onbehandeld.

Al deze aandoeningen kunnen ernstig zijn en brengen grote risico’s met zich mee. Ook de kans op overlijden. Daarom is het zo belangrijk uw LDL cholesterol op het juiste niveau te houden of te brengen.