Printed From:

Oorzaken van hoog LDL cholesterol

Het merendeel van het cholesterol wordt in het lichaam gemaakt. Maar ook in ons voedsel zit cholesterol. Waar het ook vandaan komt, teveel slecht cholesterol - ofwel LDL cholesterol- verhoogt het risico op hart- en vaatziekten.

Erfelijkheid en cholesterol

Uw lichaam speelt een belangrijke rol bij het produceren en regulerenvan het LDL cholesterolgehalte. Door een erfelijke factor kan uw LDL-C gehalte flink hoger zijn.

Leefstijl en cholesterol

Leefstijlfactoren zoals dieet en lichamelijke inspanning hebben een grote invloed op uw cholesterolgehalte.

                        

Praktische info

Heart Felt

Verspreid de boodschap