Printed From:

Diagnose en behandeling

Een vroegtijdige diagnose en een passend behandelplan zijn heel belangrijk.

Hoe weet u of u FH heeft?

FH is een veelvoorkomende stoornis in de vetstofwisseling. Omdat bij veel mensen met FH echter geen sprake is van de gebruikelijke risicofactoren voor hart- en vaatziekten, wordt deze aandoening niet altijd direct door de arts herkend. Gewoonlijk is bij mensen met een hoog cholesterol sprake van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, diabetes type 2 en/of overgewicht. Vaak zijn deze mensen wat ouder en wordt het hoge cholesterolgehalte toegeschreven aan hun leeftijd, weinig beweging of dieet. Mensen met FH, maar zonder andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, kunnen er gezond uitzien, regelmatig bewegen en gezond eten. Toch kunnen zij op jonge leeftijd een hart- of vaatziekte krijgen die verband houdt met hoog LDL cholesterol. 2

Als er een vermoeden bestaat op FH, door uiterlijke kenmerken, een hoog LDL cholesterolgehalte of door uw familiegeschiedenis, kan een specifieke DNA-test aantonen of u FH heeft.

Stichting LEEFH coördineert het onderzoek in FH families. Voor de aanvraag van een DNA-test is een verwijzing van uw arts nodig. Het FH-erfelijkheidsonderzoek valt onder de basisverzekering en wordt dus volledig vergoed.

Ik heb FH

Als is vastgesteld dat u FH heeft, zal uw arts samen met u een plan opstellen dat het risico op hart- en vaatziekten verkleint. Het belangrijkste doel is het verlagen van uw LDL cholesterolgehalte. 2 De behandeling en controle van mensen met FH verschilt niet wezenlijk van mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Naast het verlagen van uw LDL cholesterol zullen –indien aanwezig- ook de andere risico’s op hart- en vaatziekten worden behandeld, zoals roken, hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes.

Literatuur

    1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011;32(14):1769-1818.
    2. Walma EP, Wiersma TJ. NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemia. Huisarts Wet. 2006;49(4):202-204
    3. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement. Huisarts Wet. 2012;55(1)14-28.