Printed From:

Praten met uw arts

Uw ervaringen met familiaire hypercholesterolemie (FH) beginnen misschien al voordat u weet of u FH heeft. Misschien heeft u extreem hoge cholesterolwaarden of een familielid met een extreem hoog cholesterolgehalte. Of komen er hart- en vaatziekten voor in uw familie. Een belangrijke stap is dat u met uw arts gaat praten over FH. 1,2,3

Voorbereiden op het bezoek aan uw arts

 • Neem uw medische geschiedenis mee: ziektes die u heeft of heeft gehad, eventuele ziekenhuisopnamen, medicijnen of supplementen die u gebruikt en de doseringen daarvan.
 • Maak een familiestamboom
 • Bereid een lijstje met vragen voor die u graag aan uw arts wilt stellen.
 • Vraag een familielid of vriend(in) om met u mee te gaan als u denkt dat het handig is als iemand wat aantekeningen maakt zodat u zich kunt concentreren op het gesprek.

FH bespreken met uw arts

Bespreek uw vragen met uw arts en vraag om uitgebreide uitleg. Als de uitleg of instructies van uw arts niet duidelijk zijn, vraag dan nogmaals om uitleg. Vertel het uw arts als u zich zorgen maakt over een aanbevolen behandeling of verandering in leefstijl.

Vragen die u uw arts kunt stellen over FH

 • Wat is het verschil tussen FH en ‘gewoon’ hoog cholesterol?
 • Wat betekent het precies dat FH een erfelijke aandoening is?
 • Wat zijn de signalen die erop kunnen duiden dat er FH in mijn familie zit?
 • Wat heeft cholesterol te maken met hart- en vaatziekten?
 • Welke cholesterolwaarden worden als ideaal beschouwd? En wat wordt als te hoog beschouwd?
 • Wat zijn mijn cholesterolwaarden?
 • Waarom is vroege opsporing belangrijk?
 • Hoe moet ik met mijn familie over FH praten?
 • Zijn er artsen die zijn gespecialiseerd in FH?

Literatuur

  1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011;32(14):1769-1818.
  2. Walma EP, Wiersma TJ. NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemia. Huisarts Wet. 2006;49(4):202-204
  3. Nederlands Huisartsen Genootschap. NHG-Standaard cardiovasculair risicomanagement. Huisarts Wet. 2012;55(1)14-28.