Printed From:

FH en mijn familie

Familiaire hypercholesteromie is een genetische aandoening: uw familie is dus ook betrokken partij

Fh en mijn familie

Als bij u of een van uw familieleden FH wordt vastgesteld, is het verstandig ook de familie te informeren en te testen. Familieleden met een verhoogd cholesterolgehalte hebben dan mogelijk ook FH. Als uw broer, zus, ouder of kind FH heeft, is de kans dat u ook FH heeft 1 op 2, dus 50%. Door FH op te sporen kunnen mensen vroegtijdig behandeld worden om zo de kans op hart- en vaatziekten te verkleinen. 2

Noot: ook kinderen met FH kunnen –zelfs vanaf hun geboorte- een hoog LDL cholesterolgehalte hebben. Informatie over kinderen met FH vindt u op de website van de afdeling Metabole Ziekten Academisch Medisch Centrum.

Fh familiestamboom

 

Genen zijn stukjes DNA die een code bevatten voor lichaamseigenschappen, zoals de kleur van het haar en de ogen, maar ook voor de werking van onze lichaamscellen. Een verandering (mutatie) in slechts één gen kan een erfelijke ziekte tot gevolg hebben. In de bovenstaande stamboom is te zien hoe de genetische afwijking die FH veroorzaakt van generatie op generatie wordt doorgegeven. De witte personen stellen familieleden voor die een gen voor FH hebben geërfd. Zij hebben een hoog LDL cholesterolgehalte en tevens hart- en vaatziekten op jonge leeftijd.

Literatuur

    2. Walma EP, Wiersma TJ. NHG-Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholesterolemia. Huisarts Wet. 2006;49(4):202-204