Printed From:

Wat is FH?

Familiaire Hypercholesterolemie, ook wel als FH aangeduid, is een erfelijek aandoening die leidt tot een sterk verhoogd LDL cholesterol.

Erfelijk hoog cholesterol

Familiaire hypercholesterolemie (FH) is een veel voorkomende erfelijke aandoening die de kans op hart- en vaatziekten met een factor 20 verhoogt -ten opzichte van de gemiddelde bevolking. 1 De vaak ernstige complicaties kunnen zich al op jonge leeftijd voordoen. Een hoog cholesterolgehalte geeft op zich geen klachten, daarom is helaas veelal het eerste signaal een hartinfarct of een beroerte. FH is lastig te herkennen. Dat is dan ook de belangrijkste reden waarom mensen met FH nog onbehandeld kunnen zijn. In Nederland zijn nog lang niet alle mensen met FH gediagnosticeerd. Dit, terwijl het zeer belangrijk is om behandeld te worden.

Literatuur

    1. Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias. Eur Heart J. 2011;32(14):1769-1818.
    4. Sijbrands EGJ, Westendorp RGJ, Defesche JC, De Meier PHM, Smelt AHM, Kastelein JJP. Mortality over two centuries in large pedigree with familial hypercholesterolaemia: family tree mortality study. BMJ 2001;322:1019-22.